Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Alešova 1723
 • Maturitní obor
  • Strojírenství
 • Učební obory
  • Nástrojář
  • Obráběč kovů
  • Strojní mechanik
  • Jemný mechanik
  • kuchař-číšník
  • Pivovarník-Sladovník
Zborovská 519
 • Maturitní obory
  • Cestovní ruch
  • Hotelnictví
  • Obchodní akademie
Společné
 • Domov mládeže
 • Školní jídelna
 • Služby pro veřejnost
 • Dokumenty školy
 • Veřejné zakázky
 • Školská rada
 • SRPŠ
 • Historie školy
 • Spolek absolventů a přátel OAHŠ
 • Kontakty

Aktuality

Úspěch v soutěži Středoškolská odborná činnost

Novinky

Významného úspěchu v letošním ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost dosáhl student 3. ročníku oboru Cestovní ruch Martin Podzimek. S pozoruhodným badatelským úsilím a s obdivuhodnou schopností interpretace historických pramenů vytvořil odborné dílo, které by obstálo i ve srovnání s pracemi vysokoškolských studentů.

1. místo v celostátní literární soutěži

Novinky

Významný úspěch v celostátní literární soutěži získala žákyně 2. ročníku oboru optik Eliška Volfová, která obsadila 1. místo v  jedné ze čtyř vyhlášených kategorií se svou esejí na téma: „Jak by mohla vypadat virtuální střední škola budoucnosti? Chtěli byste ji studovat?“

Úspěch v celostátní literární soutěži

Novinky

Kryštof Šťastný, žák 4. ročníku oboru strojírenství, se zúčastnil celostátní literární soutěže „Komenský a my“. Se svou esejí na téma „V jakém světě si přeji žít?“, které bylo vyhlášeno pro žáky SŠ a víceletých gymnázií, obsadil v celorepublikové konkurenci 3. místo.

Všechny aktuality