Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Kryštof Šťastný, žák 4. ročníku oboru strojírenství, se zúčastnil celostátní literární soutěže „Komenský a my“. Se svou esejí na téma „V jakém světě si přeji žít?“, které bylo vyhlášeno pro žáky SŠ a víceletých gymnázií, obsadil v celorepublikové konkurenci 3. místo.

Vyhlašovatelem této literární a výtvarné soutěže bylo MŠMT a pořadatelem se stala ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Ve třech soutěžních kategoriích předvedli své práce žáci základních a středních škol z celé České republiky.

Blahopřejeme k úspěchu!

Mgr. Jana Srnová