Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dne 5. 12. 2019 se konala olympiáda v německém jazyce. Proběhla ve dvou kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 34 žáků.

Test se skládal z poslechu, čtení s porozuměním a gramatické části.

První čtyři žáci z 1. kategorie postoupili do finále k ústní části. V 2. kategorii se zúčastnili pouze tři žáci. Všichni se tedy účastnili i ústní části.

Výsledky:

První kategorie:

  1. místo – Štěpán Mlejnek (2OA)
  2. místo – Lenka Jarošíková (1CR)
  3. místo – Daniel Gregor (2S)

Druhá kategorie:

  1. místo - Václav Jarolímek (4CR)
  2. místo - Karolína Dudková (3CR)
  3. místo - Eliška Kocourková (4OA)

Vítězům blahopřejeme. Všem přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku.

                                                                                              vyučující německého jazyka