Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Informace k maturitním zkouškám - 2020/21 - jaro

Témata povinné a nepovinné profilové části MZ 2020/2021: