ZborovskáAlešova
Header image
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
Soutěž „Mladý cestovatel“ Tisk Email

Ve čtvrtek, 13. prosince 2018 se v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, v aule školy ve Zborovské ulici, uskutečnil již 6. ročník soutěže „Mladý cestovatel“.  Celkem 13 týmů soutěžilo ve dvou disciplínách.

V prvním kole se divákům a porotcům v řízeném rozhovoru vyzpovídali soutěžící ze svých cestovatelských zálib. Druhé kolo pak obsahovalo test odborných cestovatelských vědomostí, dovedností a zajímavostí.

V letošním roce se soutěžilo ve dvou kategoriích. V kategorii smíšených dvojic (žák naší školy se žákem ze školy základní) a v kategorii dvoučlenných družstev ze základních škol.

Na správný průběh soutěže dohlížela porota ve složení Mgr. Radim Štícha z příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, Bc. Žaneta Vindyšová a Bc. Jana Hamtilová, obě z organizace Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou. Všichni členové poroty byli letos absolventy naší školy.

Ve smíšené kategorii zvítězila soutěžící dvojice Veronika Čechová z OHS Turnov a Anna Novotná ze ZŠ Ivana Olbrachta Semily, které se staly i absolutními vítězi soutěže.  Druhé místo obsadil Jan Sahaj z OHS Turnov a Miroslav Hanuš ze ZŠ Žižkova Turnov a třetí místo získala Julie Jirgesová z OHS Turnov a Marie Rejentová ze ZŠ Liberec, Lesní.

V kategorii Žáci základní školy zvítězily Eliška Tomášková a Michaela Resslerová ze ZŠ Turnov, Skálova, druhé místo získali Martin Čejchan a Daniel Mácha ze ZŠ Železný Brod, Pelechovská, a třetí místo obsadili Vojtěch Koucký a Martina Šreiberová  ze ZŠ Turnov, 28. října.

Hodnotné ceny do soutěže věnovaly firmy: NPÚ, územní památková správa na Sychrově, Sundisk s.r.o. Jablonec nad Nisou, Turnovské památky a cestovní ruch, Trevos, a.s., Nová Ves 34, Turnov, Spolek přátel Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, Hrad Karlštejn, Zámek Hrádek u Nechranic, Státní zámek Sychrov a Státní zámek Hrubý Rohozec.

Soutěž se opravdu povedla, chvíle napětí střídala zábava a legrace. Náš velký dík patří paní učitelce Ing. Davidové, panu učiteli Mgr. Tůmovi a panu učiteli Ing. Matouškovi, kteří celou soutěž organizovali. Dále pak organizačnímu týmu žáků 4. ročníku oboru cestovní ruch. Speciální dík potom patří Marii Končinské (rovněž ze 4. ročníku oboru cestovní ruch), která zpracovala ze soutěže fotodokumentaci a vytvořila krátké ilustrativní filmové zpracování.

Žákyně 4. ročníku oboru cestovní ruch

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově  

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí