Olympiáda v německém jazyce Tisk

Dne 11. 12. 2018 se konala olympiáda v německém jazyce ve Zborovské ulici. Olympiáda proběhla ve dvou kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků. Test se skládal z poslechu, čtení s porozuměním a gramatické části. Prvních pět žáků z každé kategorie postoupilo do finále k ústní části. Zde měli žáci možnost diskutovat k různým tématům.

Výsledky:

I.                    kategorie:

1.      místo – Karolína Dudková (2CR)      

2.      místo – Štěpán Mlejnek (1OA)

3.      místo – Jan Kypr (2CR)

 

II.                  kategorie

1.      místo - Václav Jarolímek (3CR)

2.      místo - Michal Suchánek (3CR)

3.      místo - Kristýna Havelková (4CR)

Vítězům blahopřejeme. Všem přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku.

                                                                                              Za němčináře Mgr. Jana Semenská