ZborovskáAlešova
Header image
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
150 let učňovského školství v Turnově Tisk Email

Oslava 150 let učňovského školství se koná 4. a 5. října 2019 v Alešově ulici.

Jste zváni na tuto oslavu naplněnou setkáním absolventů, učitelů a partnerských firem. Můžete si prohlédnou školu a nové centrum odborného vzdělávání. Na akci bude kulturní program, výstava fotografií z historie školy, ukázka prací žáků a ukázky dovedností žáků.

Pozvánka zde

Stránky této akce zde


Na podzim letošní roku oslaví OHS Turnov 150 let učňovského školství na škole. Za tuto dlouhou dobu se na různých budovách pod různými názvy vystřídalo široké spektrum oborů, které reflektovaly potřeby regionu. Některé z těchto oborů se již na škole nevyučují, místo nich však vznikají v souladu s poptávkou zaměstnavatelů i uchazečů obory nové.

Tradice školy sahá až do Rakouska – Uherska, kdy se František Marek, bohatý obchodník s drahými kameny, zasloužil roku 1869 o založení dvouleté průmyslové školy. V té době byla pozornost vedle velkého počtu dalších řemeslných odborností věnována především učebním oborům souvisejícím se zpracováním drahých kamenů, které jsou s Turnovskem neodmyslitelně spojeny.

Tradice novodobého učňovského školství začíná v 70. letech 20. století výstavbou budovy školy v Alešově ulici, ve které sídlí dodnes. Již v té době zde dominovaly učební obory nejen technického rázu, ale také obchodního, které byly zřízeny pro potřeby místních státních podniků a provozoven. S některými z těchto podniků škola spolupracuje dodnes, oproti tomu obory s největší tradicí, tedy Zlatník – klenotník a Brusič kamene se zde již nevyučují.

K 1. 1. 2009 došlo v rámci optimalizace ke splynutí Integrované střední školy s Obchodní akademií a  Hotelovou školou, přičemž byly zachovány všechny vyučované obory. Toto spojení trvá dosud a škola dnes nese název Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov a nabízí učební i maturitní obory.

Z tříletých oborů zakončených výučním listem si žáci mohou vybrat nejen z oborů tradičních, jimiž jsou Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Optik, Kuchař, Číšník, ale mají možnost rozhodnout se i pro nově otevřený obor Pivovarník – Sladovník.

V nabídce školy jsou také čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou – Strojírenství, Hotelnictví, Obchodní akademie a Cestovní ruch.

Příslibem dalšího zkvalitňování vzdělávání strojírenských oborů na škole s dlouhou tradicí je bezesporu mimo jiné i otevření Centra odborného vzdělávání, které bylo vystavěno z příspěvku Libereckého kraje a Evropské unie. Centrum je vybaveno nejmodernější technikou, například CNC stroje, 3D tiskárny, 3D měřicí stroje, průmyslová robotická ruka a IT vybavení. To vše přispěje k tomu, že absolventi budou po všech stránkách plně připraveni pro působení v podnicích a firmách, které své požadavky na kvalitu zaměstnanců neustále zvyšují. více zde

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí