Návštěva IQLANDIA Tisk

V úterý 10.prosince 2019 vyrazila naše třída 2S a třída 3S do IQLANDIE.Téma projektového dne bylo NANODEN. Kromě přednášky a práci v laboratořích jsme měli možnost prohlédnout si všechny expozice. 
V laboratořích jsme otestovali vlastnosti nanomateriálů, například jejich superhydrofobnost. V tzv. TULaborce jsme si prohlédli exponáty, které vznikly ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec. V provozu jsme také viděli NANOSPIDE, který vyrábí nanovlákna.

Nanotechnologie mají velkou budoucnost a proto poznatky z přednášky byly pro nás velice přínosné.

Matouš Kratzer 2S