Krajské kolo soutěže Mistrovství republiky v grafických předmětech Tisk

V úterý 26. 3. 2019 proběhlo na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově ve Zborovské ulici krajské kolo soutěže v graf ických předmětech. Soutěže se zúčastnili zástupci 4 středních škol Libereckého kraje, a to Obchodní akademie Česká Lípa, Obchodní akademie a Jazykové školy Liberec, Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou a naší školy.

Celkem soutěžilo 14 žáků ve dvou disciplínách: opis textu a wordprocessing neboli formátování textu. V této disciplíně se jako první umístil žák naší školy Marek Liška (třída 3CR), 2. místo obsadila žákyně z Obchodní akademie Česká Lípa. 1. a 2. místo v opisu získali žáci z Liberce, 3. místo patří žákovi z České Lípy. Vítězové soutěže obdrželi diplom a hodnotnou cenu, ostatní pak pamětní list a upomínkové předměty.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžních ročnících.

Mgr. Alena Loudová a Ing. Pavel Matoušek