PRACOVNÍ STÁŽ NAŠICH ŽÁKŮ V ANGLII A IRSKU Tisk

V průběhu měsíců března a dubna se celkem 32 žáků maturitních i učňovských oborů naší školy zúčastnilo odborné pracovní stáže v rámci programu Erasmus+. Do jihoanglického města Portsmouth a do irského Corku je doprovodili vyučující, kteří jim byli první dva týdny oporou v komunikaci se zaměstnavateli a pořádali pro ně výlety. Další dva týdny už museli stážisté vše zvládat samostatně.

 

Výjezdu do zahraničí předcházelo 22 hodin jazykové a kulturní přípravy ve škole, kde si stážisté pod vedením zkušených angličtinářů osvojovali užitečné fráze potřebné v práci, na letišti i v komunikaci v rodinách. Dalších 25 hodin z volného času jim odkrojil on-line kurz angličtiny.

   

Výběr pracovního místa mohli ovlivnit sami žáci, kteří ještě před odjezdem specifikovali požadavky na činnosti, které by během své zahraniční praxe chtěli vykonávat. Umístění do rodin i poskytnutí pracovního místa zajistily místní agentury specializující se na odborné stáže pro studenty z celé Evropy.

   

A jak vnímali svou zahraniční praxi sami stážisté? Zde jsou jejich názory:

„Z grantu nám bylo hrazeno ubytování, strava, doprava MHD a letenky. Celou stáž hodnotím velmi pozitivně. Poznal jsem místní historii, kulturu a styl života, zlepšil se v angličtině, poznal nové lidi z různých částí Evropy a získal tak například i kontakty pro budoucí reference, a hlavně si zkusil žít sám v cizí zemi.“ (Dominik Joska, 3CR)

„Před odletem do Irska jsme navštěvovali přípravné kurzy, kde jsme probírali základní informace o Irsku, rozšiřovali si slovní zásobu, opakovali gramatiku a dostávali informace o projektu. Každý jsme museli pracovat na online přípravě. Stáž se mi moc líbila a nelituji, že jsem jela. Byla to skvělá příležitost a zkušenost do života. Ke konci stáže mi nabídli brigádu na léto, což mě velmi mile překvapilo a přemýšlím o využití této nabídky.“ (Tereza Jandáková, 3H)

„Díky tomuto projektu jsem si zlepšil slovní zásobu a komunikaci v anglickém jazyce, poznal novou kulturu, jiný styl života a také jsem si rozšířil pracovní zkušenosti.“ (Daniel Hejl, 3S)

Dle mého názoru byla celá tato zkušenost úžasná a nikdy bych neodmítla vyrazit s programem Erasmus+ někam znovu. Jsem moc ráda, že jsem měla tuto příležitost, která mě posunula dál a otevřela mi v životě nové možnosti.“(Natálie Součková, 3OA)

Pokud máte zájem o podrobnější informace o těchto odborných stážích, podívejte se na články a fotografie v sekci STUDIUM, ZAHRANIČNÍ PRAXE.

PhDr. Eva Špínová