Hello Czech Republic! Tisk

Pátek 22. listopadu 2019 pro nás nebyl běžným školním dnem. Naše třída se zúčastnila netradičního zážitkového semináře Hello Czech Republic, který pro nás připravila trojice lektorek ze stejnojmenného týmu za podpory UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).

Po úvodním seznámení lektorek s účastníky jsme si stanovili pravidla diskuze, jejímž obsahem byla témata uprchlictví, migrace a rozdílnosti cizích kultur. Všichni jsme měli možnost se aktivně zapojit.

Nejzajímavější aktivitou bylo vyzkoušet si na vlastní kůži pozici a pocity cizinců, kteří žádají o azyl v zemi, jejíž jazyk ani tradice se vůbec nepodobají těm našim. Nakonec jsme ve skupinkách konzultovali důvody, proč by nás měli jako uprchlíky přijmout do fiktivního státu, a snažili jsme se svoje argumenty obhájit. Zároveň jsme se pokusili azylovým úřednicím představit svou kulturu a tradice a hledat cesty, jak o ně úplně nepřijít v novém domově. Při týmové práci jsme se snažili spolupracovat a každý tým pak své výsledky obhajoval.

Na tomto semináři jsme se dozvěděli zajímavá fakta o migrantech a uprchlících, zamysleli se nad českými zvyklostmi a tradicemi. Celou akci hodnotíme pozitivně a určitě ji doporučujeme i ostatním třídám.

Žáci třídy OA a Eva Špínová