Projektový týden žáků studijní orientace cestovní ruch Tisk

Pro žáky specializované na orientaci cestovní ruch byl již druhým rokem organizován projektový týden, ve kterém do odborných učeben místo klasické výuky vstupovali odborníci z praxe, za oblast tvorby projektů CR Ing. Alfons Rokoš a pro oblast regionálního destinačního managementu místostarosta MÚ Turnov Aleš Hozdecký. Hlavní náplní činnosti žáků nebyly ovšem jen přednášky, ale samostatné výstupy nácviku průvodcovské činnosti. K tomu posloužily dvě malé regionální exkurze po Turnově a Liberci a jedna delší do družebních měst Jawor a Bolków v Polsku, kde žáci navštívili evangelický kostel, místní muzeum i vyměnili si zkušenosti s žáky místní hotelové školy.  Zahraniční cesta do Polska byla plně hrazena z prostředků EU v rámci projektu města Turnov Naučné stezky v česko-polském příhraničí,.  Žáci si mohli poprvé vyzkoušet výklad v autokaru. Pomocí aplikací Google maps a Google Earth si každý z nich připravil k danému úseku akční komentář, který měl za úkol co nejlépe interpretovat,to znamená podat správné informace ve správný čas a správně z hlediska rétoriky a spisovného českého jazyka. Výklad byl natočen na kameru a později  analyzován v učebně. Po praxích, které proběhnou v červnu a začátkem září, čeká žáky maturitní ročník. Své dovednosti budou muset prokázat při přípravě  příjezdové či výjezdové akce odborného semináře a její realizace. Předmětem obhajoby praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů bude potom písemná práce žáků. Jedna z akcí odborného semináře je v rámci zmiňovaného projektu naplánována pro skupinu polských žáků.Na její organizaci se budou podílet tři maturantky HŠ.

 
Mgr. Zbyněk Tůma