ZborovskáAlešova
Header image
Česko-německý vzdělávací seminář Tisk Email

 

Ve dnech 9. a 10. 11. 2009 se uskutečnil v pořadí již 9. vzdělávací seminář česko-německého projektu Tourism Quality se zaměřením na gastronomii. Semináře, který zorganizovala naše škola ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou v Žitavě (IHK Zittau), se zúčastnilo 12 žáků 3. ročníku hotelové školy a 12 učňů oboru kuchař ze Saska. Hlavním tématem byly tentokrát polévky jako prostředek ke zvyšování obratu stravovacích zařízení.
Program semináře byl zahájen v pondělí v budově školy ve Zborovské ulici v Turnově. Účastníci semináře byli v dopolední teoretické části seznámeni s historií a současnou pozicí polévek v české gastronomii a dále se seznámili s jejich základním rozdělením. Následovala ukázka dohotovení polévek u stolu hosta. Odpoledne účastníci semináře připravovali tradiční české polévky. V úterý pokračoval seminář v Žitavě v  prostorách Zittauer Bildungsgesellschaft.  Nejprve se v německém jazyce uskutečnila přednáška o významu polévek ve stravování a účastníci se seznámili s tvorbou a výpočtem kalkulací. Po obědě žáci společně s učni vařili typické saské polévky, což je jistě motivuje učit se cizím jazyků. Na závěr obdrželi všichni účastníci semináře certifikát Europapass, který jim může usnadnit uplatnění na trhu práce v celé Evropské unii.
Fotografie jsou ve fotogalerii.
 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí