ZborovskáAlešova
Header image
Soutěž KOVO JUNIOR 2010 Tisk Email

Každý rok organizují střední školy z celé České republiky, které vyučují obor Nástrojař, soutěž zručnosti KOVO JUNIOR. Účastní se jí nástrojaři 2. a 3. ročníků těchto škol. V letošním roce, podobně jako v roce 2007, byla pořadatelem naše škola. Soutěž probíhala ve dnech 14. a 15. dubna v budově školy v Alešově ulici a na jejím odloučeném pracovišti v areálu firmy Sklostroj a zúčastnilo se jí 12 dvoučlenných družstev. Fotografie najdete ve fotogalerii.

Výsledky jednotlivců - zde                     Výsledky družstev - zde

 

V praktické části museli soutěžící v sedmihodinovém časovém limitu zhotovit zadaný výrobek, na kterém prokazovali praktické dovednosti při ručním opracování dílců

a jejich přesném svrtávání.Teoretická část byla prováděna formou písemného testu na PC. Hodnotící komise, v níž pracovali učitelé odborného výcviku a odborných předmětů, stanovila pořadí ve dvou kategoriích – v soutěži družstev a jednotlivců.

Výsledky byly již tradičně vyhlášeny u „Sasíků“ v Muzeu Českého ráje. Význam celé slavnostní akce umocnila nejen účast starostky Turnova PhDr. H. Maierové, ale také pěvecké vystoupení studentky Pavlíny Cvejnové. Úroveň soutěže byla velmi dobrá, všichni účastníci se snažili dokázat, že jsou na svoji profesi kvalitně připravováni. Vítězem se stal Jan Štefan z ISŠ v Nové Pace a tato škola zároveň obsadila první místo i v soutěži družstev. Naši žáci David Trucka  a Jakub Fišera se umístili na sedmém místě. Znovu se ukázalo, že pořádání podobných soutěží přispívá k popularizaci technických oborů, o něž mají firmy zájem. Při výměně zkušeností se na tom shodli i pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol, kteří navíc odjížděli s nezapomenutelnými dojmy z prohlídky firmy Kamax i z turistického výletu a prohlídky hradu Valdštejn.  

 

 

PhDr. Alena Svobodová

Oldřich Vele

Ing. Taťána Kohoutová

 

 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí