ZborovskáAlešova
Header image
Turistické cíle Mikroregionu Dolní Střela Tisk Email

Je 6.10 ráno a my se nacházíme ve školní hale, kde se postupně schází všichni účastníci naší exkurze. Kontrolujeme docházku a rozdáváme svačinky. Po příchodu posledního účastníka všichni směle vyrážíme k autobusu.

Jakmile jsme pohodlně usazeni, seznamujeme všechny s dnešním programem, představujeme pedagogický dozor, také pana řidiče a nakonec i nás maturanty. Během jízdy podáváme výklady o městech, kterými projíždíme. Cesta je dlouhá, ale naštěstí jsme všichni dostali práci, které se věnujeme. Také nás doprovází padesátiminutový dokument o pokladech starověku.

Po tříhodinové cestě jsme konečně na místě, tedy ve městě Plasy. Jako první míříme do stejnojmenného barokního kláštera. Po vyřízení vstupenek na nás již čeká milá průvodkyně, která je připravena nám podat výklad o budově Konvent. Dozvídáme se mnoho užitečných informací. Například o Janu Blažeji Santinim Aichelovi, architektovi této obytné budovy mnichů, který zde působil na počátku 18. století.

Po prohlídce následuje obědová pauza, po které se všichni scházíme u autobusu a jedeme do Centra stavitelského dědictví Plasy, což je  mimopražská expozice Národního technického muzea. Zde se rozdělujeme na dvě skupiny. Jedna skupina začíná tvorbou mozaiky, druhá prohlídkou samotného muzea. Tvorba mozaiky nás velice baví, projevují se zde tvůrčí schopnosti všech účastníků. Expozice muzea nás seznamuje s architekturou a stavitelstvím. Na vlastní oči vidíme například renesanční zdobné prvky zvané sgrafita, druhy kleneb a krovy barokní věže kostela.

Po tříhodinovém programu s mozaikami v ruce vyrážíme směrem k autobusu, kde už na nás čeká pan řidič. Cestou zpátky účastníkům rozdáváme vědomostní testy zaměřené na architekturu. Následně je vyhodnocujeme a vybíráme pět nejlepších jedinců, kteří dostávají sladkou odměnu.

Blíží se sedmá hodina večer, když přijíždíme do Turnova. Se všemi se loučíme, děkujeme panu řidiči za bezpečnou jízdu a paním učitelkám za odborný dohled. Tímto zakončujeme naši exkurzi.

Tomáš Košíček, Tereza Drbohlavová, Kristýna Vitoušová, maturanti 4. ročníku oboru cestovní ruch 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí