ZborovskáAlešova
Header image
SOUTĚŽ STROJÍRENSKÝCH ZNALOSTÍ V LIBERCI Tisk Email

Liberecká firma HMB s.r.o. pořádala 4. dubna 2018 soutěž žáků strojírenských oborů. Za naši školu se jí zúčastnili čtyři žáci 2. ročníku oboru strojní mechanik a nástrojař. Soutěžili společně s žáky 3. ročníku jablonecké průmyslovky.

Soutěž měla dvě části – praktickou a teoretickou. V praktické části měli žáci zhotovit pomocí řezání, vrtání a pilování přesný úhelník. V teoretické části pak žáci kromě testů ze strojírenských znalostí a z anglického jazyka museli předvést, nakolik se dokážou vyrovnat s úkolem vypracovat technologický postup výroby hřídele, jejího změření a okótování.

Po praktické zkoušce byly všechny výrobky za přítomnosti žáků změřeny na přesném zařízení pořádající firmy a byl zpracován  protokol o měření, díky čemuž měl každý žák přehled o kvalitě své práce.

Každá část soutěže byla bodově ohodnocena a vyhlášení na konci soutěže bylo právě pro účastníky naší školy velmi příjemné. Naši žáci totiž obsadili první 3 místa a kromě nich ještě místo páté a byli odměněni věcnými cenami.

Našimi nejúspěšnějšími žáky byli: Jaromír Rubeš (1. místo), Martin Kmošťák (2. místo), Martin Misař (3. místo) a Nataniel Mansfeld (5. místo).

Všem žákům děkujeme za vzorné vystupování a velkou snahu v průběhu celé soutěže.

Naše díky za uspořádání soutěže a možnost seznámit žáky s provozem firmy patří také pořadatelské firmě HMB s.r.o. Liberec – Rochlice.

Bohumír Hejduk, učitel odborné výchovy 

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí