ZborovskáAlešova
Header image
Sdělení ředitelky školy Tisk Email

Informace pro budoucí uchazeče maturitních studijních oborů

Dne 8. června 2020 proběhnou jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory. Všechny maturitní obory konají zkoušku v ulici Zborovská 519, Turnov.

Uchazeč musí v den konání jednotných přijímacích zkoušek přinést zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění SARS Cov-2 (prohlášení je součást pozvánky, kterou zasíláme prostřednictvím české pošty každému přihlášenému uchazeči) nebo si ho lze stáhnout - zde.

Dále přikládáme informace ohledně ochrany zdraví v průběhu přijímacích zkoušek - zde

Možnost odvolání - Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí - zde

Registrační čísla uchazečů o studium maturitních oborů budou zaslána současně s vygenerovanou pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánky jsou generovány prostřednictvím IS CERTIS a budou zaslány uchazečům v listinné podobě. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

Bližší podmínky a informace k jednotným přijímacím zkouškám najdete zde (zákon č. 135/2020 Sb.)

Zápisové lístky

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči tříletých učebních oborů a čtyřletých maturitních oborů odevzdat od 16. 6. 2020 do 23. 6. 2020.

Pokyny žákům k otevření školy

Dne 11. 5. 2020 bude zahájena výuka žáků 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních oborů.

Žáci ostatních ročníků budou pokračovat ve výuce on-line. Pokud mají ve škole učební pomůcky nebo osobní věci, mohou si je vyzvednout po dohodě s třídním učitelem.

Vstup do školy je možný pouze s rouškou.

Žáci vyplní při vstupu čestné prohlášení, které si otevřete kliknutím zde.

Všichni si nastudujte pokyn OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 MŠMT ČR.

Školu je možné kontaktovat na telefonu:  731 166 297

Veškeré žádosti pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pokyny pro žáky ubytované na domově mládeže

Od 11. 5. 2020 budou na domově mládeže opět ubytováni žáci 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních oborů. Stravování bude zajištěno.

Žáci ostatních ročníků si mohou přijet vyzvednout svoje věci od 11. 5. 2020 odpoledne nebo po telefonické domluvě.

Zároveň žádáme zájemce o ubytování v příštím školním roce, aby přivezli vyplněnou přihlášku.

Informace pro studenty k maturitní a závěrečné zkoušce

Bližší informace k maturitní a závěrečné zkoušce najdete zde a dále se podívejte také zde.

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí