ZborovskáAlešova
Header image
Školská rada a SRPŠ Tisk Email

Školská rada

Školská rada

Volební řád

Jednací řád

Složení školské rady

Školská rada má šest členů

1) Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Liberecký kraj - Ing. Martin Gold, Ing. Tomáš Hocke.

2) Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti - Pavlína Horníková (zákonný zástupce), Nikola Lizlerová

3) Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy - Mgr. Ilich Ondřej, Ing. Lubomír Louda

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel OAHŠSOŠ

Dopis rodičům

 
   Copyright © 2014 OHS Turnov. Všechna práva vyhrazena.  IT business, dodavatel IT řešení pro region Český ráj a okolí