Maturitní zkoušky Tisk

Informace k maturitním zkouškám 2019/20

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období - 2019/2020

 Témata povinné a nepovinné profilové části MZ 2019/2020: 

Obchodní akademie, Hotelnictví, Cestovní ruch, Strojírenství

Povolené pomůcky

Jednotné zkušební schéma - informace CERMAT