Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

18. 10. 2020 Novinky

Je středa 7. 10. 2020 a my vyrážíme se studenty ze třídy 3CR do sousedního státu Polska.

19. 02. 2020 Novinky

Kryštof Šťastný, žák 4. ročníku oboru strojírenství, se zúčastnil celostátní literární soutěže „Komenský a my“. Se svou esejí na téma „V jakém světě si přeji žít?“, které bylo vyhlášeno pro žáky SŠ a víceletých gymnázií, obsadil v celorepublikové konkurenci 3. místo.

19. 12. 2019 Novinky

Dne 11.12.2019 jsme zavítali do Plzně za místní historií, kulturou a světoznámým plzeňským pivem.

10. 01. 2020 Novinky

Dne 10. 1. 2020 proběhlo školní kolo soutěže v angličtině pro žáky maturitních oborů. Ve dvou kategoriích soupeřilo celkem 36 žáků.

18. 12. 2019 Novinky

Ve středu 18. prosince 2019 se v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově, v aule školy ve Zborovské ulici, uskutečnil již 7. ročník soutěže „Mladý cestovatel“.