ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení na obory - Alešova 1723:

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 23-52-H/01 Nástrojař
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 23-62-H/01 Jemný mechanik
  • 29-51-H/01 Výrobce potravin (pivovarník–sladovník)

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení na obory - Zborovská 519:

  • 65-42-M/01 Hotelnictví

Výsledky přijímacího řízení naleznete v příslušných sekcích:

Budova Zborovská 519:

Dle § 20, odst. 4 zákona č. 561/2004 Školského zákona osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Termíny rozhovorů pro osoby, které nejsou státními občany České republiky u oboru:

  • 65-42-M/01 Hotelnictví – dne 27. 6. 2022 – od 12:30 hodin, učebna č. 206
Upravit nastavení cookies