Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Den otevřených dveří bude dne 20. ledna 2020 od 14.00 do 17.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Upozornění pro účastníky dne otevřených dveří

Do budovy školy může vstoupit osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu nebo osoba, která  prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 180 dní.  

Při vstupu do budovy bude každý návštěvník kontrolován. Prosím o používání respirátorů v budově školy.

Děkuji za pochopení a těšíme se na vás.

Ing. Eva Antošová
ředitelka školy