Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Školní metodička prevence: Mgr. Kateřina Klabanová

Zborovská ulice i Alešova ulice: Řešení problémů dle aktuální potřeby

tel. 481 350 019

kabinet č. 207 (Zborovská)