Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Srnová

Konzultační hodiny: Alešova ulice - kabinet č. 217

  • lichý týden: pátek - 7:30 – 7:50 hod.
  • sudý týden: čtvrtek - 7:30 – 7:50 hod.
  • v jinou dobu - po předchozí domluvě
  • tel. 481 319 131

Odkazy: