ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Srnová

Konzultační hodiny: Alešova ulice - kabinet č. 217

  • sudé týdny: úterý - 7:30 – 7:50 hodin
  • liché týdny: středa - 7:30 – 7:50 hodin
  • v jinou dobu - po předchozí domluvě
  • tel. 481 319 131

Odkazy:

Upravit nastavení cookies