ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Aktuality

Naše babičky a prababičky vařily skvěle

Naše babičky a prababičky vařily skvěle

Novinky

Ve středu 13. 12. jsme pořádali slavnosti banket pro devátý ročník základní školy v Mladé Boleslavi. Banket byl na téma Naše babičky a prababičky vařily skvěle, proto jsme vybrali nadčasovou modrou výzdobu a pokrmy tradiční české kuchyně.

Školní kolo soutěže v německém jazyce

Školní kolo soutěže v německém jazyce

Novinky

Dne 20. 12. 2023 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 37 žáků.

Po úvodní zkoušce z poslechu a po jazykovém testu postoupilo do finále v obou kategoriích po 5 žácích, kteří předvedli své konverzační dovednosti.

Soutěž „Mladý cestovatel“

Soutěž „Mladý cestovatel“

Novinky

12. prosince 2023 se v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově v aule uskutečnil již 9. ročník soutěže „Mladý cestovatel“.  Celkem 9 týmů soutěžilo ve dvou disciplínách.

V prvním kole se divákům a porotcům v řízeném rozhovoru vyzpovídali soutěžící ze svých cestovatelských zálib a cestovních aktivit své základní školy. Druhé kolo pak obsahovalo test odborných cestovatelských vědomostí, dovedností a zajímavostí.

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce

Novinky

Dne 14. 12. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v angličtině pro žáky maturitních oborů. Ve dvou kategoriích soupeřilo celkem 43 žáků.

Nejprve je čekal poslech a jazykový test (úroveň B1 pro 1. ročníky a B2 pro 2. a 3. ročníky). Do finále postoupilo v každé kategorii pět nejlepších, kteří prokázali své dovednosti v konverzaci.

Mezinárodní den hor – tradiční Krkonošská kuchyně

Mezinárodní den hor – tradiční Krkonošská kuchyně

Novinky

Dne 5. 12. 2023 se konal banket na téma Mezinárodní den hor – tradiční Krkonošská kuchyně.

V tento pro nás tolik důležitý den jsme se sešli před učebnou stolničení v 7:30. Žáci třetího ročníku, naši pomocníci, se rozdělili do skupin a každá z nich dostala svou práci. První měla za úkol leštění příborů, druhá leštila skleničky a třetí rovnala a prostírala stoly. Ostatní žáci připravovali v kuchyni jednotlivé chody.

Advent, doba rozjímání a dobročinnosti

Advent, doba rozjímání a dobročinnosti

Novinky

Našemu banketu, který byl na téma Advent, doba rozjímání a dobročinnosti, jsme se věnovali už několik týdnů před jeho konáním. Prvním úkolem bylo vymyslet tři menu. Z nich si následně naše přidělená třída ze ZŠ Skálova vybrala jedno, které se jim nejvíce zamlouvalo. Dále jsme museli nanormovat a koupit potřebné suroviny, nápoje a výzdobu a připravit prezentace i zábavu pro hosty.

Všechny aktuality
Upravit nastavení cookies