Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Výchovná poradkyně: Ing. Eva Antošová

Konzultační hodiny: Zborovská 519, ředitelna

  • pondělí 14:10 - 15:00 hod.
  • tel. 481 350 113

Odkazy: