ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

OZNÁMENÍ

Dne 11. až 12. října 2021 proběhnou online volby části školské rady - za pracoviště Zborovská. Bude volen zástupce z řad zákonných zástupců. Přihlášení kandidáti jsou tito:

  • Josef Želinský - za třídu 1H
  • Tereza Švecová - za třídu 2CR
  • Aleš Ressler - za třídu 3OA

Volby proběhnou v systému Bakaláři. Hlasovat můžou všichni zákonní zástupci žáků, kteří studují na škole ve Zborovské ulici.

Instrukce k volbě obdrží zákonní zástupci zprávou přes Bakaláře - Komens.

(Pro upřesnění: Za část školy Alešova se volí pro toto období kandidát z řady zletilých studentů.)

Update k 13.10.2021: Z nominovaných kandidátů za zákonné zástupce (pracoviště Zborovská) byl do školské rady zvolen Aleš Ressler.

 

 

Dokumenty

Složení školské rady

Školská rada má šest členů

1) Jednu třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Liberecký kraj - Ing. Martin Gold, Ing. Tomáš Hocke.

2) Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti – Pavlína Horníková (zákonný zástupce), (druhý zástupce z řad zletilých studentů bude zvolen až po ukončení „coronavirových“ opatření)

3) Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy – současným členům (Mgr. Ondřej Illich a Ing. Lubomír Louda) vypršel mandát, proto proběhnou dne 16.10.2020 nové volby. K dnešnímu dni je navrženo 5 kandidátů z řad pedagogů.

Dne 19.10.2020 proběhlo 2.kolo on-line volby dvou členů školské rady. Na další funkční období byli zvoleni Mgr. René Bělohradský za pracoviště Alešova a Mgr. Ondřej Illich za pracoviště Zborovská.

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Upravit nastavení cookies