Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Je úterý 19. 10. 2021 a my se vydáváme na exkurzi na téma „Frýdlantsko“ společně s třídou 4OA a s několika žáky ze tříd 3CR, 4H a 4CR.
Začínáme na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu výkladem o tomto městě a dále míříme na zámek Frýdlant, kde máme hodinovou prohlídku vedenou profesionálním průvodcem.

Od hradu scházíme kopec k nedalekému pivovaru Albrecht a pokračuje seznámení s historií pivovaru a procesem výroby piva.

Z Frýdlantu přejíždíme autobusem do Lázní Libverda. Zde se žáci u pomníku Albrechta z Valdštejna dozvídají informace o těchto lázních. Odtud se přesouváme na lázeňskou kolonádu, jejíž prohlídku obohacujeme dalším výkladem. Po chvíli studenti dostávají čas na individuální prohlídku města s možností oběda.
Odpoledne směřujeme do Hejnic, ve kterých se nachází kostel Navštívení Panny Marie a hrobka rodů Gallasů a Clam-Gallasů. Před kostelem vedeme zajímavý výklad o Hejnicích a o samotném kostele, který si samozřejmě prohlížíme i zevnitř. Žáci měli také možnost zhlédnout výstavu nacházející se v areálu.
Poslední zastávkou je Žijící skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem, kde studenti mají k dispozici psaného průvodce, podle kterého si mohou zdejší skanzen projít a zjistit, jak zde místní lidé žijí. Po ukončení prohlídky skanzenu nasedáme do autobusu a vyjíždíme směr Turnov.
V průběhu cesty rozdáváme kvízy, podle kterých poté zjišťujeme, jak moc žáci dávali během dnešního dne pozor, a vyhlašujeme 3 nejlepší z nich, kteří dostávají odměny. V půl šesté přijíždíme do Turnova a ukončujeme naši exkurzi s poděkováním všem, že se jí zúčastnili.

Maturanti: Sarah Holanová, Anna Marie Kožená, Vojtěch Pokorný

Exkurze Okna u Polep