Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Čtvrtek 21. října 2021 je dnem, kdy vyrážíme na naši exkurzi s názvem Zámky kolem Prahy a Mělníka.

V půl sedmé ráno se ve vestibulu školy začínají scházet všichni účastníci exkurze. V osm hodin už žáci a paní učitelky společně s námi organizátorkami nastupují do autobusu. Všechny přivítáme a o deset minut později už pomalu vyjíždíme.

Cesta k první zastávce, kterou je krásný zámek Veltrusy, trvá kolem devadesáti minut. Po celou dobu zabavujeme účastníky výkladem o městech, kolem kterých projíždíme. Všichni se tak mohou dozvědět něco například
o Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi nebo Benátkách nad Jizerou. Také všem rozdáváme tajenky, které jsme pro ně připravily,
a oznamujeme jim, že pokud budou pozorně poslouchat naše výklady a správně tajenky vyplní, mohou něco vyhrát.

Jakmile dorážíme do Veltrus, rozdělujeme žáky na dvě stejně velké skupiny. Prohlídka pro první skupinu začíná ve čtvrt na jedenáct. S místním průvodcem skupina prochází interiéry zámku a dozvídá se spoustu zajímavostí o jeho dřívějších majitelích a také o Marii Terezii, která zámek v době své vlády navštívila. Skupina, která zatím není v zámku, se může projít po nádvoří a pořídit si fotografie. Na svou prohlídku nečeká dlouho, vyráží jen chvilku po skupince první.

Když se obě skupiny vrací z prohlídek, opět je spojujeme a vracíme se k autobusu. Bez větších komplikací dorážíme do Mělníka. Před impozantním náměstím oznamujeme žákům, že si mohou jít město individuálně prohlédnout a zajít si na oběd. Kvůli časovému skluzu individuální program o drobnou chvíli zkracujeme. 

V jednu hodinu odpoledne se opět scházíme a vyrážíme ke kostelu sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží a kostnicí. Na místě jsme ale všichni zaskočeni nestandardně silným větrem. Žáky opět rozdělujeme na dvě menší skupiny. Jedna skupina si jde prohlédnout kostnici a ta druhá začíná stoupat na mělnickou věž. Vítr je ale tak silný, že není bezpečné procházet se po ochozu. Zůstáváme tedy pouze uvnitř věže a popisujeme žákům její historii a okolí. Skupiny se zhruba po půlhodině vystřídají. 

Když jsou skupiny opět spojeny, je žákům podán výklad o samotném kostele profesionální průvodkyní. I po hodině je vítr ale velmi silný. Raději se proto telefonicky spojujeme s městskou policií a ujišťujeme se, že je opuštění kostela bezpečné. Poté rychle skupinu vyvádíme ven a docházíme zpět k autobusu. Když vyrážíme z Mělníka, počasí už se uklidňuje. Kvůli nestandardní větrné situaci jsme ale bohužel získali asi hodinové zpoždění.

Krátce před třetí hodinou v pořádku dorážíme na zámek Liblice, který v současnosti slouží jako konferenční centrum a hotel. Zde nás čeká prohlídka, během které dokonce máme možnost nahlédnout do několika luxusních hotelových pokojů. 

Po této prohlídce už je většina skupiny unavená, a tak jen rychle pořizujeme skupinovou fotku a nastupujeme zpět do autobusu. V něm od žáků vybíráme vyplněné tajenky a opravujeme je. Také jim rozdáváme dotazníky, ve kterých celou exkurzi upřímně hodnotí. Nakonec už jen výherce tajenek odměňujeme cenami, všem děkujeme za účast a loučíme se. Ke škole přijíždíme v půl šesté, tedy asi o hodinu později, než bylo původně plánováno. 

Maturantky: Barbora Benešová, Žaneta Horáčková, Maia Emily Atherton

Exkurze Okna u Polep