Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dnes je 20. 10. 2021 a pro studenty 2OA a několik zájemců ze tříd 3CR a 1CR je připravena exkurze do Příbrami. Velmi časná hodina srazu je následně okrášlena nádherným východem slunce, který sledujeme cestou z autobusu.

Přijezd do sluncem rozzářené Příbrami je příjemný, stejně jako Svatá Hora, kterou nám jedna z maturantek představuje jako jedno z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě a také jako jednu z nejcennějších staveb českého raného baroka. Pomalu se přesouváme do samotného areálu a posloucháme bohatý výklad zdejší průvodkyně.

Po této prohlídce je vyhlášena krátká přestávka, společně se fotíme před areálem Svaté Hory a o pár chvil později se přesouváme do historického města. K přesunu použijeme 363 monumentálních schodů, které se nacházejí v krytém schodišti dlouhém 450 metrů. Pak se ocitáme u dalších dominant Příbrami, které jsou představeny pomocí výkladu jednotlivých maturantů. Prohlídku města ukončujeme u kostela svatého Jakuba Většího.

Dalším bodem bohatého programu je Zámeček-Ernestinum s prohlídkou městské galerie, níž stojí za pozornou prohlídku expozice fotografií Františka Drtikola. Součástí této expozice je i virtuální realita, kterou si dobrovolníci mohou vyzkoušet. Okolo 14. hodiny začíná individuální prohlídka města a studentům je zadán úkol ke splnění.

Poslední zastávkou tohoto dne je hornické muzeum. Po příjezdu do areálu nám opět maturanti představí hornické muzeum prostřednictvím svého výkladu a poté se přesouváme dovnitř, kde si každý vezme helmu a někteří i svítilnu, abychom v podzemí měli přehled o trase.

Po prohlídce se dělíme na dvě skupinky. Jedna skupina má v rámci prohlídky i jízdu vláčkem. Tuto prohlídku příjemně obohacuje průvodce, který nám vypráví o tom, jak to v hornických dolech dříve chodilo. Skupina druhá má prohlídku fyzicky náročnější. Paní průvodkyně opět studentům představuje historii dolů, do kterých i později vstupujeme.

Naše exkurze v Příbrami je pomalu u konce, v autobuse se posadíme každý na své místo a vyjíždíme zpět do Turnova. V průběhu cesty maturanti rozdávají kvízy a po vyhodnocení čeká na tři nejlepší řešitele sladká odměna. Studenti pak ještě prostřednictvím dotazníků ohodnotí celodenní práci maturantů a pár minut před 20. hodinou večerní přijíždíme ke škole, kde se maturanti loučí a děkují všem za účast.

Maturanti: Alena Pátková, Julie Jirgesová a Matěj Motshagen.

Exkurze Okna u Polep