Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dne 19.10. vyrážíme s naší skupinou, složenou ze studentů třídy 2CR a doplněnou dvěma studenty z maturitní třídy 4CR, do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Čeká nás i prohlídka dostihového závodiště Velké pardubické. Na exkurzi se scházíme v 7:30 ve vstupní  hale naší školy.

Obeznámíme studenty s pravidly bezpečnosti a přemístíme se do autobusu. Po příjezdu do Kladrub jsme poskytly studentům nejdůležitější informace, zakoupily jsme vstupenky a šlo se na prohlídku stájí a kočárovny, vedenou zkušenými průvodkyněmi.

Po prohlídkách nás čekal individuální program. Všichni jsme se prošli alejí majestátných dubů a zakotvili jsme u ohrady s koňmi, kteří se nechali i pohladit. Následně jsme si všichni vychutnali oběd a v autobuse po cestě do Pardubic jsme se jej snažili strávit. Na dostihovém závodišti jsme měly připravený výklad s hodnocením a kvízem pro naše milé studenty.

Poté nás všechny čekal opět individuální program, kterému hrálo krásné počasí do noty. V dohodnutém čase jsme se sešli u autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Turnova.

Přijíždíme ve čtvrt na šest a poděkováním studentům i řidiči končí naše exkurze.

Exkurze Okna u Polep