ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Je chvíli po půl sedmé ráno a my se pomalu se všemi účastníky scházíme v hale školy. Poté, co autobus přijíždí ke škole, se do něj co nejrychleji přesouváme, abychom unikli ranní zimě. V autobuse jsou pro všechny připraveny svačiny a brožurky s podrobným programem.

A můžeme konečně vyrazit. Jako první všechny vítá maturantka Kateřina Grohová svým poutavým výkladem o městě Turnov a o spisovateli jménem Lothar Suchý. 

Naší první zastávkou je Památník Karla Čapka ve Strži, kde nás seznamuje s objektem maturantka Michaela Martinová. Dozvídáme se zajímavosti o památníku, osobním životě Karla Čapka, ale také proč ve svých dílech mnohdy vyjadřoval obavu, že technika získá moc nad člověkem. Poté se rozdělujeme do dvou skupinek. První skupinka následuje paní průvodkyni, aby si žáci prohlédli všechny prostory památníku, druhá se přesouvá do promítací místnosti ke zhlédnutí dokumentu o Karlu Čapkovi. Později se skupinky vymění.

Následně se společně vracíme zpátky do autobusu a vyrážíme do města Dobříš, kde posloucháme výklad o bohaté historii města. Dále nás čeká individuální program a všichni spěcháme na oběd. 

Ve dvě hodiny odpoledne se opět scházíme před zámeckým komplexem Dobříš. Těšíme se na výklad a následnou prohlídku zrcadlového sálu, který se všem velice líbí. Zjišťujeme, že se zde točila celá řada filmů, například Tři mušketýři či česká pohádka Princezna ze mlejna. Přesouváme se do zámeckých zahrad, kde můžeme obdivovat krásné sousoší Napájení Héliových koní. Počasí nám moc nepřeje, ale i přesto si prohlídku užíváme. Vcházíme do Oranžérie, kde všechny zajímá stálá expozice o legendárním Krtečkovi. Seznamujeme se také s expozicí Vody a Tajuplného lesa. Nakonec se už jen společně vyfotíme a rozloučíme s paní průvodkyní. Vracíme se zpátky do autobusu s úsměvy na tvářích, plní radosti.

Zbývá nám již poslední zastávka, a to na Slapské přehradě, kam přijíždíme okolo čtvrté hodiny odpoledne. Jdeme na menší procházku pod hráz Slapské přehrady, kde vidíme sochu Jana Nepomuckého, patrona plavců. Výklad maturantky Veroniky Váňové, ve kterém se dozvídáme zajímavosti týkající se  technického popisu a provozu vodní elektrárny, nám přibližuje i obavy ze zatopení elektrárny při obrovské povodni v roce 2002.

Exkurze je pomalu u konce, všichni se posadíme na svá místa v autobuse a vyjíždíme zpátky do Turnova. V průběhu cesty rozdáváme kvízy, podle kterých zjišťujeme, jak moc žáci v průběhu dne dávali pozor, a po vyhodnocení na tři nejlepší čeká sladká odměna. Také nezapomeneme na hodnocení, ze kterých se následně dozvídáme, jak se žákům naše exkurze líbila.

Exkurzi zakončujeme příjezdem do Turnova okolo půl osmé večer. Následně se už jen loučíme a všem děkujeme za účast.

Maturantky: Michaela Martinová, Veronika Váňová, Kateřina Grohová

2022 10 Dobris

Upravit nastavení cookies