ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dnes máme středu 12.10. 2022 a žáci třídy 3CR jsou spolu s doplňujícími zájemci ze třídy 4CR připraveni vyrazit na exkurzi za vývojem gotiky. Atmosféru nám příjemně doplňuje i slunce, které se na nás usmívá už od rána. V autobusu každý účastník od maturantek dostává svačinu spolu s brožurou, která obsahuje veškeré informace potřebné k dnešnímu dni.

Po zastávce na turnovském terminále jsme v plném počtu a můžeme oficiálně započít dnešní zájezd.

Po úvodním výkladu maturantky, průběžných výkladech k městům, kterými projíždíme a krátké hygienické pauze konečně přijíždíme do malebného Dubí. Zde nás maturantka seznamuje s místní raritou, kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie.

Po odborném výkladu a krátkém času, který byl určen pro individuální prohlídku okolí kostela, se rychle vracíme zpět do autobusu a s lehkým zpožděním přejíždíme do Mostu, kde na naši skupinu již čeká průvodce, který nás následně bohatě a zábavně provádí nejprve kaplí a následně ojedinělým přestěhovaným kostelem Panny Marie. Díky brzkému skončení edukativního programu nabíráme ztracený čas a společně se v klidu přesouváme zpět k autobusu, který nás odváží do Loun. Poté, co nás ve městě pan řidič vypustí, se pěšky vydáváme do nitra Lounského náměstí, kde se žáci pomocí výkladu maturantky seznamují s místním chrámem svatého Mikuláše. Součástí prohlídky je také dobrovolný vstup do věže tohoto chrámu, kterého zájemci využívají. Také je vyhlášena přestávka, ve které máme všichni čas na individuální prohlídku města či oběd.

Naší poslední zastávkou je Panenský Týnec. Na tomto místě se podíváme na Nedostavěný chrám Panny Marie, se kterým nás odborným výkladem opět seznámí maturantka. Kostel je známý především svými údajnými magickými schopnostmi. Kříží se zde dvě energetické zóny, které by měly člověku dodat pozitivní energii a vnést optimismus do života.

Naše exkurze se chýlí ke konci a po poslední hygienické pauze se naposledy společně usazujeme do autobusu. Jsme kompletní a před námi je cesta zpět do Turnova. V průběhu cesty maturantky žákům rozdávají kvízy a hodnocení, na které mají účastníci dostatečný prostor. Prostřednictvím hodnocení žáci ohodnotí jak exkurzi, tak i jednotlivé výkony maturantek. Kvízy ještě při cestě maturantky vyhodnotí s tím, že na jednoho šikovného šťastlivce čeká sladká odměna.

V půl sedmé večer přijíždíme zpět do Turnova, kde se maturantky s účastníky exkurze loučí a děkují všem za účast.

Eliška Mihočková, maturantka 4CR

2022 10 Gotika

Upravit nastavení cookies