ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dne 2. února 2023 se naše třída 2S vydala na exkurzi do turnovské pobočky Grupo Antolin.

Hned po příchodu se nás ujali pracovníci společnosti a usadili nás do jednací místnosti, kde nás seznámili s obecnými informacemi o Grupo Antolin. Poté jsme zhlédli názorná videa z procesu výroby a mimo jiné jsme byli seznámeni s bezpečností práce a technologií speciálních strojů.

Provádějící zaměstnanci nám ukázali, s jakými značkami spolupracují a na jakých modelech se podílejí.  Následně jsme byli provedeni celým areálem. Prošli jsme si celým procesem výroby od vylisování až po zkompletování jednotlivých dílů. Za zmínění by také určitě stály vstřikovací lisy a ultrazvukové svářečky, které jsme viděli v plné akci.

Tímto bych chtěl za sebe a svou třídu poděkovat vedení společnosti Grupo Antolin za umožnění velice poučné a zajímavé exkurze.

Jakub Konejl

žák třídy 2S

2023 02 Antolin

Upravit nastavení cookies