ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Dnes 10. 10. 2023 v 8 hodin poměrně mlhavého rána všichni postupně nastupujeme do autobusu u budovy školy a vydáváme se na maturitní exkurzi, která nese název “Putování kolem řeky Orlice”. Naší cílovou skupinou jsou žáci tříd 1OA a 2H. Skupinu také doplnilo pár jednotlivců ze tříd 2CR, 3CR, 4CR a 4OA.

Hned po výjezdu se ujímá mikrofonu Kateřina Kratěnová, která nás mile přivítá a představuje program dnešní exkurze. Při průjezdu náměstím si vyslechneme výklad o městě Turnov.

Dále projíždíme Jičínem, kde nám Eliška Plátková sděluje informace o tomto městě a k výkladu přidává zajímavou pověst. Po cestě míjíme město Hořice, ke kterému si připravila výklad Kateřina Kratěnová. Po přerušení jízdy krátkou pauzou jedeme necelých 40 minut k prvnímu cíli exkurze, kterým je hrad Potštejn

Příjemnou procházkou jsme z náměstí došli až k hradu, kde se právě k výkladu chystá Eliška Plátková. Dozvídáme se zejména informace týkající se historie hradu a následně nás provází po areálu. Bohužel je stále mlhavé počasí, které překazilo krásný výhled, ale zároveň dodává hradu tajemno a všichni jsme nakonec z tohoto dojmu nadšeni. Stejnou cestou se vracíme k autobusu a přejíždíme do města Kostelec nad Orlicí.

Z autobusu jdeme přímo na náměstí, kde nám u fontány Kateřina Kratěnová přibližuje zajímavosti tohoto města, doplněné informacemi o řece Orlici a o Orlických horách. Následně žáky informujeme o osobním volnu, které mohou využít k obědu.

Uplynula přibližně hodina a my se opět scházíme u fontány. Vyrážíme směrem na Nový zámek Kostelec nad Orlicí. Před objektem se ujímám slova já, Kateřina Bejdlová, a představuji žákům zámek v empírovém stylu. Po výkladu si všichni individuálně procházíme bohatý anglický park již za krásného, slunečného počasí.

Následuje přesun autobusem k naší poslední zastávce. V zámku Častolovice se nás ujímají profesionální průvodci se zajímavými výklady k úchvatným prostorům zámku. Po prohlídce máme čas na pobyt v zahradě, kde se nachází obora a také mini zoo s několika zvířaty, kterou si většina z nás s úžasem prochází.

V autobuse, kterým míříme zpět do Turnova, projíždíme městem Hradec Králové, kde se ujímám slova a sděluji zajímavosti o tomto městě. Následně všem rozdáváme kvíz týkající se exkurze a hodnotící list. V Českém ráji se nám dále naskýtá pohled na hrad Trosky při západu slunce, o kterém se krátce zmiňuje Kateřina Kratěnová a následuje příjezd do Turnova.

Děkujeme všem účastníkům exkurze, pedagogickému dozoru a panu řidiči za příjemný a bezproblémový průběh exkurze.

Kateřina Bejdlová

maturantka 4CR

2023 10 10 OSE Orlice

Upravit nastavení cookies