ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Našemu banketu, který byl na téma Advent, doba rozjímání a dobročinnosti, jsme se věnovali už několik týdnů před jeho konáním. Prvním úkolem bylo vymyslet tři menu. Z nich si následně naše přidělená třída ze ZŠ Skálova vybrala jedno, které se jim nejvíce zamlouvalo. Dále jsme museli nanormovat a koupit potřebné suroviny, nápoje a výzdobu a připravit prezentace i zábavu pro hosty.

Ve středu 29. 11. 2023 přišel den našeho banketu, z kterého jsme všichni byli nervózní, ale zároveň jsme se těšili na příjemné strávení předvánočního času. K ruce nám byli žáci z druhého ročníku oboru hotelnictví.

V 11:30 dorazili žáci ze ZŠ Skálova i za doprovodu dvou učitelů a paní asistentky. Před tím, než vešli do učebny stolničení, kde se vše mělo odehrávat, jsme hostům nabídli aperitiv a pronesli pár slov na uvítání. Také jsme je informovali o zasedacím pořádku, který byl vyvěšen na dveřích učebny stolničení.
Když se naši hosté usadili, poskytli jsme jim několik informací o stolování za pomoci předem připravené prezentace.

Po prezentaci se servíroval předkrm, následně polévka a hlavní chod. V mezičase jsme se věnovali prezentaci o adventu a také dotazům od hostů. Po hlavním chodu jsme se přemístili do prázdné třídy, kde se odehrávala zábava.

Po návratu do učebny stolničení se podával už jen dezert, horký nápoj a digestiv. Podle našeho názoru se banket velmi vydařil a my jsme načerpali nové zkušenosti s organizací banketu.
Krouzová, Gabrhelová, Pham – žáci 4H

2023 11 29 banket

Upravit nastavení cookies