ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

V polovině března 2024 proběhl sommelierský kurz v budově školy na Zborovské ulici. Kurzu se účastnilo 8 žáků z oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník.

Obsahem kurzu byly nejnovější poznatky z oblasti vinohradnictví, vinařství, sommelierství a gastronomie.

Kurzem žáky provedl pan Ing. Karel Babka, dlouholetý pedagog působící na Hotelové škole Mariánské Lázně, p. o.

Kurz probíhal dva dny a kromě teoretických vědomostí se žáci mohli seznámit i s praktickými dovednostmi z oblasti prezentace vína, otevírání vína a senzorickým posuzováním vína. Zajímavým zakončením kurzu byla sabráž (sabrage) šumivých vín pomocí šavle. Tento neobvyklý způsob se používá při slavnostních příležitostech, jedná se o uražení konce hrdla láhve netradiční technikou.

Na závěr byli žáci lektorem pasováni na kadeta (znalce) vína a obdrželi certifikát o absolvování kurzu.

2024 03 someliersky kurz

Upravit nastavení cookies