ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

10. 10. 2022 Novinky

Po tříleté odmlce se do areálu Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov ve Zborovské ulici vrátila tradiční akce organizovaná školou a Spolkem absolventů a přátel OAHŠ. Ve středu 21. září se tam za účasti 28 tříčlenných smíšených družstev znovu uskutečnil Běh číšníků.

04. 10. 2022 Novinky

V pátek dne 30. 9. 2022 vyrazili žáci druhého ročníku oboru strojírenství v rámci exkurzních dní do Přepeř podívat se na malou vodní elektrárnu. 

03. 10. 2022 Novinky

Ve středu 21. září probíhal seminář šéfcukráře pana Lukáše Skály. Pan Lukáš Skála je špičkový mistr cukrář světové úrovně, což dokazuje mimo jiné to, že si v roce 2016 odvezl zlatou medaili ze světové kulinářské olympiády v německém Erfurtu.

03. 10. 2022 Novinky

Žáci studijního oboru hotelnictví, kteří jsou absolventy barmanského kurzu, se zapojili do programu běhu číšníků 2022. Připravili si pod vedením paní učitelky Chvalové barmanské vystoupení.

03. 10. 2022 Novinky

V posledním týdnu měsíce září probíhal již tradiční Baristický kurz pod vedením manželů Markéty a Martina Smolných. Kurzu se účastnilo 14 žáků ze tříd 1H, 2OA, 3H a 3CR.

Upravit nastavení cookies